Your Ad Here


Title : Samaritan Zatoichi
Premiere : 28th December 1968 Rating : PG
Run Time : 84 minutes Colour : Colour
Country : Japan Language : Japanese
Gene : Action, Drama, Adventure,

Member's Rating
Member's Vote: 1.00 Stars
Voted 4% of members have voted for this movie.


pages 1

The Cast

Shintar˘ Katsu - Zatoichi
Yukio Horikita - Isokichi
Takeshi Date - Kinzo
Yasuhiro Minakami - Unokichi
Moto Kimura - Daisaku Igawa
Sh˘saku Sugiyama - Kinsuke
Kazuo Yamamoto - Dice Player
Akira Moroguchi - Shota
Takeshi Hamada - Hyoma Muraki
Jun Katsumura - Rokusuke
Takeshi Yabuuchi - Jakujiro
Kazue Tamachi - Aburaya no Banto, the oil shop clerk
Rokko Toura - Choji
Yoshiko Mita - Osode
Makoto Sat˘ - Yasaburo Kashiwazaki
K˘ Nishimura - Sosuke Saruya
Takuya Fujioka - Shinkichi
Ch˘ch˘ Miyako - Ohaya
Akira Shimizu - Kumakichi
Ryoichi Tamagawa - Chohachi
Machiko Soga - Osen
Ryűtar˘ Gomi - Sashichi
Osamu ďkawa - Tokuji
Teruko Omi - Okatsu